کوروش قاضی مراد

رویدادهای هنرمند

در خلوتگاه هنرمند اتفاق‌های ویژه‌ای روی می‌دهد. اتفاق‌هایی که گاهی مسیر هنری وی را متحول می‌کند. در همین خلوتگاه است که هنرمند به رشد می‌رسد و آثاری خلق می‌شود که چشم بیننده را نوازش می‌دهد. خلوتگاه هنرمند گاه پرتکاپو و پر از لحظه‌های ناب می‌شود، اما گاهی به سکوت...

نمایشگاه می‌دانی نمی‌دانی

نمایشگاه می‌دانی، نمی‌دانی

نمایشگاه «می‌دانی، نمی‌دانی» در تاریخ 28 آبان 98 در گالری سهراب تهران با حضور جمعی از هنرمندان و علاقه‌مندان به هنر خوشنویسی و خط نبشته افتتاح شد. کوروش قاضی مراد در این نمایشگاه جدیدترین آثار خود خلق شده به خط سریر با شیوه خط به روش حسی را به...

نمایشگاه خیال سپید

نمایشگاه خیال سپید

نمایشگاه انفرادی آثار خط به روش حسی کوروش قاضی مراد در شیوه سریر روز 28 مهر 1396 در گالری خانه نگار 14 در تهران افتتاح شد. نمایشگاه خیال سپید میزبان آثار خط نبشته‌های سپید بر سپید کوروش قاضی مراد بود که در همه آنها از شیوه خوشنویسی سریر بهره...