CW-ghazi-0215-w


توضیحات اثر
  • از مجموعه درخت ها و ریشه ها
  • ورق مس روی چوب
  • سایز: 70×100
  • 1399
  • فروخته شده است