ورک‌شاپ خط به روش حسی

ورک‌شاپ خط به روش حسی (آنلاین)

ثبت نام تمام شد برای اطلاع از دوره های بعدی این فرم را تکمیل کنید. زمان برگزاری: پنجشنبه و جمعه (۱۸ و ۱۹ شهریور) - مجموعاً 6 ساعت ظرفیت ورک‌شاپ نامحدود در این ورک‌شاپ به اختصار به موارد زیر اشاره خواهد شد. طراحی در خط انرژی حروف نوشتار مینیمال ابزارهای نوشتاری شخصی بداهه نویسی لطفاً جهت رزرو با شماره...